EU godkände förbud mot slit-och-släng-plast

Nu har EU-parlamentet godkänd förslaget om att förbjuda en rad engångsartiklar i plast. Tuffa återvinningsmål har också klubbats.

Från 2021 kommer det inte kunna säljas produkter som tallrikar, engångsbestick, bomullspinnar och sugrör i plast. Även snabbmatsförpackningar i plast, frigolit (EPS) och vissa nedbrytbara plaster omfattas av förbudet.

Den nya lagen slår också fast ett insamlingsmål på 90 procent för plastflaskor senast 2029, och att 25 procent av innehållet i plastflaskor 2025 måste vara återvunnen plast – ett mål som sedan ska höjas till 30 procent 2030.

Producentansvaret för tobak utökas; bland annat måste de som säljer cigaretter med plastfilter varna för de negativa konsekvenserna av att slänga fimpen på gatan.

– Denna lagstiftning kommer att minska kostnaderna för miljöförstöring med 22 miljarder euro, vilket är den uppskattade notan för plastföroreningar i Europa fram till 2030. Europa har nu en lagstiftningsmodell att försvara och främja på internationell nivå, med tanke på att plastföroreningar ute till havs är en global fråga. Detta är av stor vikt för planeten, sa föredraganden Frédérique Ries (ALDE, BE) efter omröstningen.

Källa:
www.recyclingnet.se