Avfallets historia

Kostnadsfri offert

Arvode utgår endast om vi sänker era kostnader.
Till Kontakt

Testa oss

Christoffer Sahlén

Avfallsmäklare

christoffer.sahlen@sahlenia.se
Mobil: 070-512 42 47

Avfallets historia

Nomadtiden

Stammar flyttade runt till olika boplatser främst pga. av brist på bete men det kunden även ske pga. att latrin och avfall blev ett för stort problem.

Från tätbebyggelsens uppkomst och fram till slutet av 1800-talet

Tätbebyggelsens uppkomst innebar nya levnadssätt och utmaningar. Avfall och latrin lämpades ut på gatan.

1900-1920

Började organiserad avfallshämtning ske för att undvika sjukdomars spridning. Avfallet såldes till bönder som grisfoder och gödsel. Avfallshanteringen var mer eller mindre ett slutet kretslopp.

1920-1950

Under 1920-talet blev avfallet mer komplext i samband med att samhället förändrades. Sopnedkast blev vanligt och avfallet kördes iväg och deponerades.

1950-1970

På 1950-talet växte samhället och avfallsmängderna i så snabb takt att deponierna började att brännas öppet för att allt material skulle få plats.

1970-1990

På 1970-talet börjar externa förbränningsanläggningar byggas för att bränna allt avfall. Miljötänk börjar ta form och fjärrvärmenätet byggs ut kraftigt.

1990-2000

Under 1990-talet startar återvinningshantering ta form i stor skala. Fram slutet av 1990-talet är avfallsbolagen materialuppdelade. Från 1999 börjar begreppet helhetsleverantör användas.

2000 och framåt

Under 2000-talet införs deponi- och förbränningsskatter som styrmedel för att öka återvinningen, vilket också sker. Avfallet ses numera som en resurs och fokus ligger nu på miljötänk och ekonomi. Inte enbart på att ”bli av med problemet”.